Zajęcia

Zarządzanie marką w nowoczesnej gospodarce

Celem prowadzonych zajęć jest wyrobienie umiejętności krytycznej oceny roli marki w przedsiębiorstwie oraz możliwości jej wykorzystania w nowoczesnej gospodarce.

Dr hab. Jacek Kall

Dr hab. Jacek Kall

Jest profesorem Katedry Marketingu Produktu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od lat zajmuje się tematyką marki oraz komunikacji marketingowej. Jest autorem (lub współautorem) kilku książek, m.in. “Silna marka-istota i kreowanie”, “Jak zbudować silną markę od podstaw”, “Zarządzanie portfelem marek”, “Reklama”, “Strategia reklamy”.

Jest konsultantem wielu firm działających w sektorze B2C oraz B2B.