Zajęcia

Strategie marketingu internetowego

Cel zajęć:

Dostarczenie aktualnej wiedzy na temat e-marketingu oraz nauczenie umiejętności formułowania strategii w tym zakresie.

Opis zajęć:

W ramach wykładu wiedza będzie przekazywana w ujęciu procesowym – począwszy od analizy klientów, konkurencji i samej firmy, a skończywszy na generowaniu wartości finansowych dla niej.

  • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania działań marketingowych w Internecie
  • Podejścia do relacji firmy z klientem w Internecie
  • Wpływ Internetu na kompozycję wartości dla klienta
  • Definiowanie wartości dla klienta (wybór grupy docelowej, wybór kompozycji wartości dla klienta)
  • Kształtowanie wartości dla klienta (zasoby i kompetencje związane z działaniami w Internecie)
  • Komunikowanie wartości klientom (przyciągnięcie klientów, budowa zaufania)
  • Dostarczenie wartości klientom (segmentacja, zwiększanie zaangażowania, budowa lojalności)
  • Generowanie wartości dla firmy

Zajęcia zawierają część warsztatową polegającą na formułowaniu strategii marketingu internetowego.