Zajęcia

Marketing bezpośredni w Internecie z wykorzystaniem analitycznych metod badania profilu klienta. Systemy Business Intelligence

Cel zajęć:

Dostarczenie wiedzy w zakresie wykorzystania metod analitycznych i systemów wspomagania decyzji w marketingu internetowym. Szczególny nacisk jest położony na zakres wykorzystania metod eksploracji danych (data mining) oraz efektywnego wykorzystania systemów Business Intelligence dla wsparcia sprzedaży i obsługi klienta, itp. w celu zwiększania wartości przedsiębiorstwa. Zajęcia są ilustrowany przykładami firm: Netflix, Amazon, Google i Facebook.

Dr hab. Jerzy Surma

dr hab. Jerzy Surma jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych otrzymał na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył program IFP w IESE Business School oraz Executive Program w MIT Sloan School of Management. W roku akademcim 2011-2012 pracował jako Visiting Scholar w Harvard Business School. Dr Jerzy Surma w latach 1999–2006 pracował na stanowiskach kierowniczych w T-Systems Polska oraz SAS Institute Polska. Był dyrektorem ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska, gdzie odpowiadał za wdrożenie systemów controlingu finansowego, re-inżynierię procesów biznesowych, doradztwo informatyczne, oraz systemów analiz biznesowych w m.in. w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej i sieciach handlowych.

Obecnie jest zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto Jerzy Surma jest kierownikiem  Studiów Podyplomowych Business Intelligence oraz koordynuje realizowany przez SGH i Harvard Business School Projekt Eksploracji Sieci Społecznych On-line.