Zajęcia

Zastosowanie internetu w badaniach marketingowych

CEL ZAJĘĆ

Zapoznanie uczestników z najpopularniejszymi typami badań wykonywanych online – wskazanie ich zalet i wad na tle innych metod badawczych, dostarczenie wiedzy praktycznej pozwalającej samodzielnie oceniać jakość badań internetowych,  decydować o ich adekwatności oraz projektować wstępny kształt pomiarów deklaratywnych online.

OPIS ZAJĘĆ

  1. Wprowadzenie w tematykę badań marketingowych: kiedy badania się przydają, typologia badań
  2. Zapoznanie się z najważniejszymi narzędziami badawczymi (jakościowymi i ilościowymi)
  3. Wskazanie potencjału i ograniczeń badań internetowych
  4. Sposoby pozyskiwania respondentów w badaniach internetowych
  5. Badania jakościowe i ilościowe online – dostępne rozwiązania
  6. Niedeklaratywne pomiary online (dane pasywne, pomiary neuromarketingowe)
  7. Platformy internetowe jako narzędzia raportowania
  8. Ćwiczenia praktyczne: projektowanie procesów badawczych pod wskazane cele biznesowe i badawcze
Agnieszka Balcer-Thinlay

Agnieszka Balcer-Thinlay

Od 14 lat związana z badaniami marketingowymi, zarówno po stronie agencji badawczych jak i ich klientów. Od siedmiu lat ściśle związana z rynkiem usług i nowych technologii: jako Kierownik Zespołu Badań Marketingowych Play miała okazję obserwować od strony badawczej największe zmiany w życiu technologicznym Polaków w ostatnich latach – od upowszechnienia się Internetu, smartfonizacji, upowszechnienia Internetu w komórce, po rozwijający się wciąż IoT, rynek aplikacji, portale społecznościowe, komunikację digital. Aktualnie zajmuje się product research w Codility.

W ramach pracy ze studentami dzieli się doświadczeniem metodologicznym z ponad 1200 projektów jakościowych i ilościowych. Jest prelegentem licznych konferencji, w tym laureatem 4-go miejsca na XVII Kongresie Badaczy Rynku i Opinii.