Zajęcia

Analiza działań promocyjnych w Internecie. Narzędzia i psychologiczne mechanizmy

Cel zajęć:

  • Pokazać zależności między różnymi celami działań komunikacyjnych a możliwościami ich pomiaru
  • Przekazać podstawową wiedzę z zakresu psychologii, która jest niezbędna do analizy działań promocyjnych w Internecie (w szczególności analizy komunikatów promocyjnych)

Opis zajęć:

  • Podstawowe dylematy komunikacji marketingowej (nie tylko w Internecie!)
  • Decyzje promocyjne – struktura, uwarunkowania ich podejmowania (w tym sytuacja na rynku „starych” mediów)
  • Kluczowe mechanizmy psychologiczne warunkujący skuteczność promocji (w szczególności działanie pamięci)
  • Promocja w sklepie internetowym – największe wyzwanie e-marketera
  • Narzędzia perswazji w sklepie i psychologiczne przesłanki ich stosowania: sales promotion, reklama, e-merchandising
  • Uczymy się na cudzych błędach i sukcesach – analiza przykładów
Dr Jacek Wójcik

Dr Jacek Wójcik

Od lat w świecie IT (technik elektronik) i marketingu (z naciskiem na rynek B2C, a w nim postępowanie konsumentów). Praca doktorska na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w kształceniu ekonomistów. Mimo tego zdecydowany zwolennik wykorzystywania inteligencji naturalnej (swojej i studenta) w procesie kształcenia. Uważa, że innowacje technologiczne warto obserwować i analizować, ale nie warto zapominać o uniwersalnych zasadach funkcjonowania…, w szczególności konsumentów na rynku.

Pracuje „od zawsze” w SGH, ale pod drodze miał szereg „przygód” z biznesem, także pełnoetatowych. Obecnie działa aktywnie w Creative Communication Cluster (przy tworzeniu nowych produktów oraz w Radzie Klastra). W SGH kluczowe projekty to kierowanie Studiami Podyplomowymi Nowoczesnej Promocji oraz udział w Projekcie Eksploracji Sieci Społecznych On-line realizowanym przez Harvard Business School oraz SGH.