Zajęcia

Analiza działań promocyjnych w Internecie. Narzędzia i psychologiczne mechanizmy

Cel zajęć:

  • Pokazać zależności między różnymi celami działań komunikacyjnych a możliwościami ich pomiaru
  • Przekazać podstawową wiedzę z zakresu psychologii, która jest niezbędna do analizy działań promocyjnych w Internecie (w szczególności analizy komunikatów promocyjnych)

Opis zajęć:

  • Podstawowe dylematy komunikacji marketingowej (nie tylko w Internecie!)
  • Decyzje promocyjne – struktura, uwarunkowania ich podejmowania (w tym sytuacja na rynku „starych” mediów)
  • Kluczowe mechanizmy psychologiczne warunkujący skuteczność promocji (w szczególności działanie pamięci)
  • Promocja w sklepie internetowym – największe wyzwanie e-marketera
  • Narzędzia perswazji w sklepie i psychologiczne przesłanki ich stosowania: sales promotion, reklama, e-merchandising
  • Uczymy się na cudzych błędach i sukcesach – analiza przykładów