Studia

Celem Studiów jest przedstawienie najnowszej wiedzy oraz wykształcenie umiejętności formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SGH oraz innych uczelni, a także przez praktyków wnoszących doświadczenie wiodących firm w zakresie e-marketingu.

Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień z zakresu marketingu internetowego. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw. Dlatego też, studia rekomendowane są dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych z marketingu internetowego. Zaliczenie I semestru odbywać się może w formie egzaminu lub pracy zespołowej polegające na formułowaniu strategii marketingu internetowego dla wybranej firmy. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Program Studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów. W skład zakresu tematycznego Studiów wchodzą następujące obszary:
1. Nowoczesne zarządzanie marketingowe
2. Istota marketingu internetowego
3. Strategiczne obszary e-biznesu
4. Społeczno-prawne uwarunkowania marketingu internetowego
5. Seminarium dyplomowe

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzające ukończenie studiów:

  • systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
  • zaliczenie I semestru: sprawdzian lub praca zespołowa polegająca na formułowaniu strategii marketingu internetowego dla wybranej firmy
  • przygotowanie pracy dyplomowej poświęconej wybranym aspektom marketingu internetowego (praca przygotowywana pod kierunkiem wybranego promotora – wykładowcy studiów),
  • obrona pracy dyplomowej,
  • spełnienie pozostałych, określonych przez Kierownika Studiów warunków.

Absolwenci Studiów otrzymują dyplom ukończenia w języku polskim i certyfikat w języku angielskim. Zajęcia odbywają się w języku polskim.

Grupy liczą około 30-35 osób. W przypadku większych grup wykładowych tworzone są mniejsze grupy ćwiczeniowe. Oplata za całość studiów wynosi 9000 zł (istniej możliwość wpłaty w ratach, 2 x 4500 zl). Więcej o rekrutacji.

Studia Podyplomowe SGH Marketing Internetowy są akredytowane w programie certyfikacji DIMAQ. Oznacza to, że

  • W programie studiów uwzględniono obszary tematyczne, których znajomość wymagana jest podczas egzaminu DIMAQ. Tym samym studia przygotowują do uzyskania branżowego certyfikatu.
  • Posiadacze certyfikatu DIMAQ po ukończeniu studiów otrzymują z kolei 80 punktów edukacyjnych do recertyfikacji.

Więcej o certyfikacie DIMAQ.

Zobacz: Regulamin studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie