Rekrutacja

Rejestracja internetowa

Proces rekrutacji na studia składa się z ośmiu etapów (proszę zachować poniższą kolejność):

 1. KANDYDAT: rejestracja w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych: https://podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSMI/,
 2. KANDYDAT: uzupełnienie informacji osobowych w zakładce “Moje dane”,
 3. KANDYDAT: dokonanie płatności na indywidualne konto, którego numer znajduje się w zakładce “Płatności”
  (1-sza rata: 4500 zł albo całość: 9000 zł, uiszczenie płatności na tym etapie jest warunkiem koniecznym dalszej rekrutacji),
 4. KANDYDAT: wczytanie dokumentów w formie elektronicznej ( skanu podpisanego dyplomu,
 5. SGH: zaksięgowanie płatności,
 6. SGH: akceptacja wczytanych dokumentów w formie elektronicznej
  (dokumenty w formie elektronicznej mogą być zatwierdzone dopiero po zaksięgowaniu płatności na indywidualnym koncie Kandydata, automatyczne potwierdzenie drogą mailową, Kandydat uzyskuje status Słuchacza),
 7. SŁUCHACZ: dostarczenie dokumentów w formie papierowej do 1. zjazdu – wymagane dokumenty:
  1. formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  2. oryginał dyplomu/odpisu dyplomu (nie kserokopia, podpisany) z uczelni potwierdzający ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjat/inżynier) (dokument zostanie zwrócony),
  3. aktualne CV,
  4. 1 fotografiaformat jak do dowodu osobistego, zdjęcie musi spełniać następujące wymagania
   (nie trzeba wysyłać umowy, podpiszą Państwo egzemplarz przygotowany i rozdany przez nas),
 8. SGH: akceptacja dokumentów w formie papierowej (automatyczne potwierdzenie drogą mailową wysyłane sukcesywnie), nadanie numeru indeksu i dostępu do systemu informatycznego.

Dokumenty można dostarczyć:

Edycja 44 – forma zajęć hybrydowa

1. OSOBIŚCIE w godzinach pracy sekretariatu (pon.-pt. 8.00-15.00): al. Niepodległości 162, pok. 137, Warszawa
2. WYSYŁKOWO (pocztą tradycyjną/kurierską) na adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

w obydwu przypadkach z dopiskiem: Aneta Dąbrowska, pok. 137G + nazwa i numer edycji studiów podyplomowych

Tel.: +48 22 564 7838

Faktura i płatność

  1. W systemie rekrutacyjnym w zakładce “Płatności” znajdą Państwo informacje o indywidualnym koncie, na które należy uiszczać opłaty za studia.
  1. W zakładce „Dokumenty” jest możliwość samodzielnego wygenerowania faktury pro-forma na dowolną kwotę.
 1. Płatność powinna być dokonana w ciągu 14 dni od rejestracji w systemie. W tym czasie mają Państwo zarezerwowane miejsce. W przypadku niemożności dokonania płatności w ciągu 14 dni, prosimy o kontakt e-mailowy.