Program

Program Studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów. W skład zakresu tematycznego Studiów wchodzą następujące obszary:

1. Istota marketingu internetowego
2. Strategiczne obszary e-biznesu
3. Nowoczesne zarządzanie marketingowe
4. Społeczno-prawne uwarunkowania marketingu internetowego
5. Seminarium dyplomowe

 

1. ISTOTA MARKETINGU INTERNETOWEGO

Jest to najważniejszy blok tematyczny. Jego celem jest dostarczenie wiedzy na temat narzędzi marketingu internetowego oraz wyrobienie umiejętności formułowania strategii z tego zakresu (ok. 40% zajęć).

STRONY INTERNETOWE JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE MARKETINGU W INTERNECIE
mgr Artur Maciorowski, konsultant ds. wdrożeń internetowych
Wykład/konwersatorium

STRATEGIE MARKETINGU INTERNETOWEGO
dr Tymoteusz Doligalski, Zakład e-Biznesu SGH
Wykład/konwersatorium/warsztaty

PLANOWANIE I REALIZACJA KAMPANII REKLAMOWYCH W INTERNECIE
mgr Anna Sakowicz, Chief Digital Officer, Starcom MediaVest
mgr Marcin Woźniak, Communication Strategy Director, LiquidThread, SMV Group
wykład/warsztaty

ANALITYKA INTERNETOWA
Konwersatorium / ćwiczenia
mgr Krzysztof Modrzewski
mgr  Łukasz Chwiszczuk

ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W INTERNECIE. NARZĘDZIA I PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY
dr Jacek Wójcik, Zakład e-Biznesu SGH
Wykład/konwersatorium

ZASTOSOWANIE INTERNETU W BADANIACH MARKETINGOWYCH
mgr Agnieszka Balcer-Thinlay
Wykład/ćwiczenia

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I ICH WYKORZYSTANIE W MARKETINGU
mgr Dawid Pacha, specjalista ds. mediów społecznościowych
Konwersatorium/warsztaty

BADANIA I ANALIZY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
dr Jan Zając, SoTrender
Warsztaty

E-MAIL MARKETING
mgr Krzysztof Dębowski, Beemail
Wykład/warsztaty

KONKUROWANIE TREŚCIĄ W INTERNECIE (CONTENT MARKETING)
mgr Barbara Stawarz, Happy Content
Wykład/warsztaty

PRAKTYCZNE ASPEKTY REKLAMY W WYSZUKIWARKACH
mgr Mariusz Gąsiewski, Google Polska
mgr Piotr Rudnicki, Google Polska
mgr Dawid Prokopowicz, Google Polska
Wykład/Laboratorium

POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH
mgr Piotr Kasperczak, specjalista ds. promocji w wyszukiwarkach
Wykład/laboratorium

REKLAMA PROGRAMATYCZNA (PROGRAMMATIC ADVERTISING)
mgr Adam Dyba, Adexon
Wykład/warsztaty

WARSZTATY Z FORMUŁOWANIA STRATEGII MARKETINGU INTERNETOWEGO
mgr Marcin Maj
Warsztaty

 

2. STRATEGICZNE OBSZARY E-BIZNESU

Celem tego bloku tematycznego jest przybliżenie najważniejszych aspektów e-biznesu mających wpływ na realizację strategii marketingu internetowego (ok. 25% zajęć).

BADANIA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERAKTYWNYCH ZORIENTOWANYCH NA UŻYTKOWNIKA (USER EXPERIENCE DESIGN)
mgr Wiesław Kotecki, Bartosz Jurkowski, Deloitte Digital CE
Wykład/warsztaty

MODELE E-BIZNESU – TEORIA I WARSZTATY
dr Tymoteusz Doligalski,  Zakład e-Biznesu SGH
Wykład/warsztaty

KONKUROWANIE MODELAMI BIZNESU W INTERNECIE
mgr Krzysztof Reński, Innovatika
Konwersatorium/warsztaty

MARKETING Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII MOBILNYCH
mgr Artur Maciorowski, konsultant ds. wdrożeń internetowych
Wykład/warsztaty

MARKETING BEZPOŚREDNI W INTERNECIE Z WYKORZYSTANIEM ANALITYCZNYCH METOD BADANIA PROFILU KLIENTA. SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE
dr Jerzy Surma, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH
Wykład

RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA, MIESZANA I WIRTUALNA – TECHNOLOGIE IMMERSYJNE W BIZNESIE
mgr Paweł Ruszlewski
Konwersatorium, warsztaty

 

3. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

Celem tego bloku tematycznego jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem marketingowych we współczesnej gospodarce. Poruszane zagadnienia przedstawiane są w kontekście tradycyjnych oraz internetowych przedsięwzięć (ok. 15% zajęć).

STRATEGIA BŁĘKITNEGO OCEANU
dr Tymoteusz Doligalski, Zakład e-Biznesu SGH
Konwersatorium

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W ZARZĄDZANIU FIRMĄ INTERNETOWĄ
dr Remigiusz Orzechowski, Instytut Zarządzania Wartością SGH
Wykład/warsztaty

ZARZĄDZANIE MARKĄ W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE
prof. dr hab. Jacek Kall, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wykład

 

4. SPOŁECZNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INTERNETOWEGO

W ramach tego bloku tematycznego przekazywana jest wiedza dotycząca szeroko rozumianych uwarunkowań wywierających wpływ na działania firm w Internecie (ok. 15% zajęć).

GLOBALIZACJA I NOWE TRENDY W ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW
prof. dr hab. Bogdan Mróz, Zakład Badań Zachowań Konsumentów, SGH
Wykład

PRAWNE UWARUNKOWANIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
mgr Roman Bieda, Radca Prawny, Maruta i Wspólnicy Spółka Jawna
Wykłady

 

5. SEMINARIUM DYPLOMOWE

Cykl zajęć poświęconych pisaniu pracy dyplomowej, obejmujący również obrony i prezentacje prac dyplomowych przez studentów (ok. 5% zajęć).

 

Studia Podyplomowe SGH Marketing Internetowy są akredytowane w programie certyfikacji DIMAQ. Oznacza to, że

  • W programie studiów uwzględniono obszary tematyczne, których znajomość wymagana jest podczas egzaminu DIMAQ. Tym samym studia przygotowują do uzyskania branżowego certyfikatu.
  • Posiadacze certyfikatu DIMAQ po ukończeniu studiów otrzymują z kolei 80 punktów edukacyjnych do recertyfikacji.

Więcej o certyfikacie DIMAQ.