FAQ – najczęstsze pytania

Chcę zostać słuchaczem studiów. Od czego zacząć?

Przekaż nam informację o chęci rozpoczęcia studiów za pomocą formularza kontaktowego. Następnie uzyskasz od nas informacje zwrotne dotyczące rejestracji online itp.

Do kogo kierowane są Podyplomowe Studia Marketingu Internetowego?

Studia adresowane są do osób zainteresowanych marketingiem internetowym i pragnących poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień z zakresu marketingu internetowego. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw. Dlatego też, studia rekomendowane są dla osób początkujących lub średniozaawansowanych z marketingu internetowego.

Jakiego typu zajęcia odbywają się w ramach Studiów?

Zajęcia odbywające się w ramach Studiów to wykłady, warsztaty oraz seminaria.

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej oraz innych uczelni, a także przez praktyków wnoszących doświadczenie wiodących firm w zakresie marketingu internetowego.

Czego się nauczę na Studiach?

Celem Studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej marketingu internetowego oraz wykształcenie umiejętności formułowania strategii z tego zakresu.

Jak wygląda program Studiów?

Program Studiów obejmuje poniższe bloki tematyczne:
– nowoczesne zarządzanie marketingowe,
– istota marketingu internetowego,
– strategiczne obszary e-biznesu,
– społeczno-prawne uwarunkowania marketingu internetowego.

W czasie pierwszego semestru Studiów dominują wykłady prowadzone przez pracowników akademickich, w czasie II semestru prelekcje prowadzone przez przez praktyków. Program Studiów obejmuje łącznie 180 godzin dydaktycznych.

Czego nie obejmuje program Studiów?
Program Studiów nie obejmuje następujących zagadnień:
– podstawy tradycyjnego marketingu,
– tworzenie stron internetowych,
– nauka programowania, administrowania serwerem, obsługi programów narzędziowych,
– …

Co otrzymam jako słuchacz Studiów?
Słuchacz Studiów oprócz prawa uczestnictwa w zajęciach otrzymuje:
– dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu marketingu internetowego,
– materiały drukowane do zajęć,
– wybrane publikacje książkowe,
– dostęp do baz danych zawierających publikacje dotyczące marketingu internetowego i innych dziedzin,
– prawo korzystania z Czytelni Szkoły Głównej Handlowej.

Co otrzymam jako absolwent Studiów?
Absolwent Studiów otrzymuje:
– świadectwo ukończenia dwusemestralnych studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej,
– odpis ukończenia Studiów w języku angielskim.

Jakie są warunki uzyskania dyplomu potwierdzające ukończenie Studiów?
– systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
– pomyślne zaliczenie sprawdzianu lub przyjęcie pracy projektowej po I semestrze studiów,
– przygotowanie i obrona pracy dyplomowej poświęconej wybranemu aspektowi marketingu internetowego (praca przygotowywana pod kierunkiem promotora – wykładowcy studiów),
– prezentacja pracy dyplomowej (wybrani słuchacze),
– spełnienie pozostałych, określonych przez Kierownika Studiów warunków.

W jakim języku prowadzone są zajęcia?
Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim.

Jak liczne są grupy?
Grupy liczą około 30-35 osób. W przypadku większych grup wykładowych tworzone są mniejsze grupy ćwiczeniowe.

Ile trwają Studia?
Studia trwają dwa semestry.

W jakie dni odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w piątki popołudniami w godz. 17.10-20.40 i w soboty w godz. 9.00-16.30. W niedzielę nie ma zajęć. Godziny zajęć mogą nieznacznie się różnić od podanych.

Jak często odbywają się zjazdy?
Studia łącznie obejmują 15 zjazdów, które odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie.

Do kiedy jest prowadzona rekrutacja?
Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Jakie warunki muszę spełnić, aby zostać słuchaczem studiów?
Kandydat na słuchacza Studiów musi:
– zarejestrować się w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych
– złożyć  wymagane dokumenty
– wnieść opłatę za studia.

Czy wystarczy dyplom licencjata/inżyniera?
Tak, dyplom licencjata/inżyniera jest wystarczający dla uczestnictwa w Studiach.

Jakie są warunki płatności czesnego?
Opłata za studia wynosi 7800 PLN. Opłata może być wniesiona w dwóch ratach. I rata w wysokości 3900 PLN powinna zostać uiszczona w trakcie rekrutacji. II rata w wysokości 3900 PLN powinna zostać uiszczona przed rozpoczęciem drugiego semestru. Na życzenie wystawiamy fakturę na pracodawcę lub osoby prywatne. Wystawiamy faktury VAT po dokonaniu wpłaty jedynie na płatnika (podmiot lub osobę, która dokonała płatności).

Nie mam (jeszcze) dyplomu ukończenie uczelni wyższej. Co mam zrobić?
Prosimy o kontakt.