Zajęcia

Warsztaty z formułowania strategii marketingu internetowego

CEL ZAJĘĆ:

Wyrobienie umiejętności formułowania strategii marketingu internetowego z wykorzystatniem pozyskanej uprzednio wiedzy dotyczącej m.in. instrumentarium marketingu internetowego.

OPIS ZAJĘĆ:

Uczestnicy w zespołach formułują a następnie prezentują strategie marketingu internetowego dla różnego typu przedsięwzięć. Zajęcia wykorzystują metodologię studiów przypadków.

Marcin Maj

Marcin Maj

Marcin Maj jest Dyrektorem Zarządzającym OS3 multimedia, a od 2006 roku także udziałowcem i Członkiem Zarządu firmy. Odpowiada za rozwój agencji na rynku polskim i międzynarodowym. Związany z branżą reklamową od ponad dziesięciu lat. Prelegent na wielu kongresach poświęconych zagadnieniom marketingu, autor licznych publikacji w prasie branżowej. Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.