Zajęcia

Media społecznościowe i ich wykorzystanie w marketingu

Cel zajęć:
Poznanie procesu formułowania strategii marketingowej w oparciu o media społecznościowe.

Opis zajęć wykładowych:
Zajęcia o charakterze wykładowym obejmują następujące zagadnienia:
· przegląd strategii działań w mediach społecznościowych na przykładach,
· metody wyznaczania strategii w oparciu o grupę docelową i cele biznesowe,
· metody oceny skuteczności kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych, na blogach i innych platformach społecznościowych,
· kierunek rozwoju serwisów społecznościowe i ich modeli biznesowych,
· praca w social media, outsourcing,
· blogi firmowe, wybór platformy blogowej, zasady prowadzenia bloga firmowego,
· blogerzy – liderzy opinii, zasady współpracy, przykłady kampanii,
· platformy mikroblogowe (Twitter) oraz mikroblogi dla przedsiębiorstw,
· przegląd możliwości serwisów społecznościowych: Facebook, NK i Google Plus – narzędzia do komunikacji, systemy reklamowe, aplikacje, wirtualna waluta,
· analiza sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych.

Opis zajęć warsztatowych:
Po części wykładowej uczestnicy zajęć formują zespoły. Zadaniem zespołu jest wypracować i przedstawić koncepcję strategii marketingowej dla jednego z wybranych przedsiębiorstw na podstawie przygotowanego briefu.

Dawid Pacha

Konsultant i strateg w agencji social media Mitu, twórca Social Desk, samoobsługowej platformy do marketingu na Facebooku. Związany z branżą social media i IT od 5 lat. W Mitu realizuje strategię obecności w mediach społecznościowych m.in. dla takich marek jak: FM Bank, Avéne, czy Creative. Jest również odpowiedzialny za kierunek rozwoju platformy Social Desk. Wcześniej był związany z pierwszą w Polsce agencją specjalizującą się w mediach społecznościowych – Agencją Społem, gdzie obsługiwał takie marki jak Allegro, TVN, Nike, Warka, Nokia Poland, Yes.

Dawid Pacha jest również doktorantem w Zakładzie Wartości Klienta w Szkole Głównej Handlowej, pisze pracę doktorską z zakresu modeli biznesowych w oparciu o serwisy społecznościowe. Dawid jest współorganizatorem comiesięcznych spotkań branżowych pod tytułem Czwartek Social Media oraz współprowadzącym podcastu Webskie Chłopaki.