O książce

Jest to pierwsza tego typu publikacja przedstawiająca modele biznesu firm działających na polskim rynku internetowym. Uwzględniono w niej firmy o zróżnicowanym charakterze - od startupów po koncerny, od firm mniej znanych po flagowe przedsięwzięcia e-biznesu. 


Modele biznesu były analizowane z różnych perspektyw m.in. mediów społecznościowych, innowacji popytowych czy konfliktu społecznego. W książce omówiono modele e-biznesu wykorzystywane m.in. przez Allegro, Bank Pomysłów BZ WBK, Agorę,  Salon24.pl oraz startupy modowe.


W publikacji przedstawiono różnorakie podejścia do analizy modeli biznesu. Ponadto opisano zależności między modelem biznesu a przewagą konkurencyjną oraz wpływ uwarunkowań gospodarki cyfrowej na strategie firm. O unikatowości pozycji świadczy również analiza platform wielostronnych, firm dotychczas słabo opisanych w polskiej literaturze.


Książka stanowi bogate źródło wiedzy dla menedżerów i specjalistów odpowiedzialnych za wykorzystanie Internetu w modelach biznesu firm. Przydatna będzie również dla studentów, doktorantów i kadry akademickiej zajmującej się e-biznesem, marketingiem lub zarządzaniem, oraz dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem firm w nowoczesnej gospodarce.


"Oryginalna na polskim rynku wydawniczym praca ma szansę stać się bardzo ciekawym kompendium wiedzy na  ważny i znaczący temat – zwłaszcza wobec coraz  szybszego wzrostu firm wykorzystujących Internet jako bazę swojej działalności – zależności występujących w firmach, w modelach biznesowych w których internet odgrywa istotną rolę."
Fragment recenzji prof. zw. dr hab. Ireny Hejduk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wydawnictwo: PWN
Oprawa: miękka
Wymiary: 168x238
Liczba stron: 200
ISBN: 978-83-01-18022-5


Kup książkę (PWN):

Kup książkę

Zobacz również:

  • Uproszczony model biznesu firmy sektora medialnego

    Model biznesu firmy medialnej
  • Schemat modelu biznesu Salonu24 łączący podejścia A. Osterwaldera i A. Mauryi

    Model biznesu platformy wielostronnej
  • Sprzężenie zwrotne w modelu biznesu serwisu Allegro.pl

    Model biznesu platformy aukcyjnej Allegro

O autorach

Złożoność zagadnienia i wielość wątków ujętych w monografii wymagała licznego i zróżnicowanego zespołu autorów. Wśród nich znajdują się wykładowcy i absolwenci Studiów Podyplomowych SGH Marketing Internetowy, doktoranci, a także praktycy biznesu. Są nimi: Ewa Wielgórska, Grzegorz Sobiecki, Mateusz Witek, Wojciech Pander, Monika Bartoszek, Dawid Pacha, Grzegorz Guździoł i Tymoteusz Doligalski.

Spis treści
Preliminaria

Rozdział 1. Model biznesu z perspektywy ogólnej teorii systemów – Tymoteusz Doligalski
1.1 Wstęp
1.2 Istota teorii systemów i podejścia systemowego
1.3 Pojęcie systemu
1.4 Właściwości firm jako systemów
1.5 Pojęcie modelu biznesu
1.6 Model biznesu a strategia
1.7 Podsumowanie

Rozdział 2. Przewaga konkurencyjna a modele biznesu – Ewa Wielgórska
2.1 Przewaga konkurencyjna – czym jest i dlaczego jest istotna?
2.2 Ocena przewagi konkurencyjnej
2.2.1 Uwagi ogólne
2.2.2 Osiąganie przewagi konkurencyjnej na poziomie firmy
2.2.3 Osiąganie przewagi konkurencyjnej we współpracy z innymi firmami
2.3 Trwałość przewagi konkurencyjnej
2.4 Podsumowanie

Rozdział 3. Ekonomiczne uwarunkowania modeli biznesu w Internecie – Grzegorz Sobiecki
3.1 Wstęp
3.2 Uwarunkowania produkcji w gospodarce internetowej
3.2.1 Dobra materialne
3.2.2 Dobra cyfrowe
3.2.3 Cyfrowe dobra publiczne, prywatne, klubowe i wspólne w internecie
3.2.4 Ewolucja modelu produkcyjnego
3.2.5 Korzyści skali i zakresu
3.2.6 Efekty zewnętrzne, efekty sieciowe i teoria platform
3.2.7 Indywidualizacja produkcji i efekt długiego ogona
3.2.8 Prosumeryzacja
3.2.9 Ceny
3.3 Uwarunkowania wynikające z kosztów transakcyjnych na rynkach wirtualnych
3.3.1 Uwagi ogólne
3.3.2 Rynki wirtualne
3.3.3 Koszty transakcyjne
3.3.4 Transparentność rynków i asymetria informacji
3.3.5 Rynki a formy konkurencji
3.4 Podsumowanie

Rozdział 4. Podejścia do analizy modeli biznesu – Tymoteusz Doligalski
4.1 Wstęp
4.2 Analiza dynamiki systemowej
4.3 Model delta. Podejście Haxa i Wilde’a II
4.4 Model Amita i Zotta
4.5 Szablon Osterwaldera i Pigneura
4.6 Podsumowanie

Rozdział 5. Model biznesu firm mediowych w Polsce. Perspektywa sprzężeń – Ewa Wielgórska
5.1 Wstęp
5.2 Branża mediowa – wyzwania
5.3 Model biznesu firm w branży mediowej
5.3.1 Uwagi ogólne
5.3.2 Wartość dla czytelników
5.3.3 Wartość dla reklamodawców
5.3.4 Przychody firmy
5.3.5 Kapitał ludzki
5.4 Sprzężenia zwrotne w modelu biznesu sektora medialnego
5.4.1 Korzystne sprzężenia zwrotne
5.4.2 Niekorzystne sprzężenia zwrotne
5.5 Modele biznesu wybranych firm sektora mediowego w Polsce
5.5.1 Ringier Axel Springer Polska (RASP)
5.5.2 Gremi Business Communication (dawniej Presspublica)
5.5.3 Agora
5.6 Uwarunkowania konkurowania w branży mediowej
5.7 Podsumowanie

Rozdział 6. Model biznesu serwisu aukcyjnego i grupy Allegro – Mateusz Witek
6.1 Wstęp
6.2 Analiza modelu biznesu serwisu aukcyjnego Allegro.pl
6.3 Analiza modelu biznesu Grupy Allegro
6.4 Podsumowanie

Rozdział 7. Innowacje popytowe w modelu biznesu na przykładzie banku pomysłów BZ WBK – Wojciech Pander
7.1 Wstęp
7.2 Przykłady wykorzystania innowacji popytowych i angażowania społeczności klientów
7.3 Analiza przypadku Banku Pomysłów
7.4 Dwa spojrzenia – korzyści dla banku i klientów
7.5 Konsekwencje wdrożenia Banku Pomysłów
7.6 Bank Pomysłów według modelu Amita i Zotta
7.6.1 Efektywność
7.6.2 Komplementarność
7.6.3 Uwięzienie klienta
7.6.4 Nowość
7.7 Podsumowanie

Rozdział 8. Media społecznościowe w modelach biznesu startupów internetowych na rynku mody – Monika Bartoszek, Dawid Pacha
8.1 Zmiana modelu biznesu na rynku mody w skutek popularyzacji mediów społecznościowych
8.2 Sektor startupów modowych wykorzystujących media społecznościowe
8.3 Modele biznesu wybranych startupów działających na rynku mody
8.3.1 Uwagi ogólne
3.3.2 SHOWROOM jako przykład platformy wielostronnej
8.3.3 Fun In Design jako przykład współtworzenia wartości z klientem
8.3.4 Odkrywanie produktu w serwisach bazujących na social curation
8.4 Podsumowanie

Rozdział 9 Konflikt społeczny w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa – analiza modelu biznesu serwisu internetowego Salon24.pl – Grzegorz Guździoł
9.1 Wstęp
9.2 Konflikt społeczny w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
9.3 Zarządzanie konfliktem społecznym w procesie kreowania wartości
9.4 Charakterystyka serwisu Salon24
9.4.1 Uwagi ogólne
9.4.2 Struktura serwisu
9.4.3 Opiniotwórczość i wizerunek serwisu Salon24
9.4.4 Wskaźniki efektywności serwisu
9.4.5 Ogólne założenia modelu biznesu serwisu Salon24
9.5 Analiza modelu biznesu Salonu24 w ujęciu Alexandra Osterwaldera i Asha Mauryi
9.5.1 Uwagi ogólne
9.5.2 Segmenty klientów
9.5.3 Problem
9.5.4 Rozwiązanie
9.5.5 Propozycja wartości
9.5.6 Kanały
9.5.7 Relacje z klientami
9.5.8 Strumień przychodów
9.5.9 Struktura kosztów
9.6 Analiza roli konfliktu w funkcjonowaniu serwisu na przykładzie Salonu24
9.7 Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia